INFO

 

INFO

Gradačačka 1,
SC Otoka / 2. sprat
71000 Sarajevo,
Bosnia & Herzegovina

tel:+387 33 714 430
tel:+387 33 714 432

VIP DESIGN TIM

Direktor | Fikret Kršo
+387 62 127 457
fikret.vipdesign@gmail.com
Organizator | Sadžida Kurtić
+387 62 990 816
vipdesigndoo@gmail.com
Marketing | Damir Hadžimujić
+387 61 724 121
info@vipdesign.ba

Banke:

RAIFFEISEN BANK DD BiH: 1610000090040067

Podaci o firmi:

ID broj:4201612210004 PDF

PDV broj:201612210004 PDF

Scroll to Top