VISINSKI RADOVI

[su_slider source=”media: 792,793,794,795,796,797,798,799,800″ width=”1060″ height=”400″ title=”no” centered=”no” mousewheel=”no”]Content[/su_slider]

visinskiradovi.ba

[su_tabs][su_tab title=”VISINSKI RADOVI”]

[su_row][su_column size=”2/3″]

Visinski radovi su odjel Firme VIP Design d.o.o. Sarajevo. Ovaj dio firme je nastao kao odgovor izraženim potrebama današnje visoke gradnje za izvođenjem radova i pružanja usluga servisa na teško pristupačnim radnim pozicijama.

Do danas smo stvorili respektabilnu ekipu dobro obučenih ljudi za izvođenje raznih poslova na visini:

 • Iznajmljivanje Visećih radnih platformi radne visine preko 250m,
 • Iznajmljivanje sigurnosne opreme za rad na visini i opreme za rad na užetu,
 • Planiranje sistema i postavljanje sigurnosne opreme za rad na visini,
 • Kontrola lične i kolektivne opreme za rad na visini,
 • Obuka raznih službi i industrijskih radnika za korištenje opreme i rad na visini,
 • Održavanje stambenih, poslovnih objekata i industrijskih postrojenja,
 • Sanacije krovova i strukturalnih fasada urađenih od stakla, aluminija, mermera,
 • Čišćenje fasada u sklopu redovnog održavanja i nakon građevinskih radova,
 • Razne vrste montaža i demontaža,
 • Održavanje i čišćenje silosa i drugih industrijskih postrojenja,
 • Završna kontrola kvalitete izvedenih radova,

Ekipu prati dobra obučenost i opremljenost vrhunskom opremom za industrijski alpinizam, viseće radne paltforme, pokretne radne dizalice i skele naj novije generacije. U svom radu posebnu pažnju posvećujemo sigurnosti i poštivanju sigurnosnih standarda koristeći certificiranu opremu (CE, EN). Provođenjem sigurnosnih procedura i redovnom kontrolom opreme za rad smanjili smo rizik na najmanju moguću mjeru, a povećali efikasnost u radu.

Kompanija u svom radu poštuje i primjenjuje BiH zakone kao i sigurnosne procedure za rad na visini propisane od strane svjetske organizacije IRATA. Naši radnici posjeduju IRATA certifikate, koje su dobili nakon upješno završenih treninga i položenih ispita.

Svaki novi posao, za nas je novi izazov i novo iskustvo. Uspješnost izvedenih projekata se ogleda u zadovoljstvu naših klijenata i partnerskih kompanija. Naša misija je da u svakodnevnom radu poboljšavamo sigurnosne procedure, stičemo nova znanja i unapređujemo partnerske odnose sa drugim kompanijama.

U realizovanim projektima smo često kombinirali razne tehnike pristupa radnim pozicijama, kako bi smo poslove obavili što efikasnije.

U dosada realiziranim projektima smo skupili neprocjenjivo iskustvo, sa kojim danas poslove obavljamo profesionalnije i efikasnije, a sigurnost zadržavamo na najvišem nivou.

Moramo napomenuti da smo do sada bili “gosti” skoro svih visokih poslovnih i stambenih objekata u Sarajevu, kao što su tornjevi UNITIC-a, Importanne centar, BBI Centar, Hotel Radon Plaza, Vodoprivreda BiH, PC Kumrovec, itd…

I na kraju možemo samo reći:

Ako mislite da je nemoguće – pozovite nas!

 

[/su_column] [su_column size=”1/3″][su_custom_gallery source=”media: 741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766″ link=”lightbox” width=”90″ height=”90″ title=”never”]Content[/su_custom_gallery][/su_column] [/su_row]

[/su_tab]
[su_tab title=”ČIŠĆENJE FASADA”]

[su_row][su_column size=”2/3″]

U sklopu redovnog održavanja poslovno stambenih objekata segment čišćenja fasada ima veliki udio u našem radu.

U ovom segmentu smo se specijalizirali za kvalitetno i efikasno čišćenje strukturalnih fasada visokih građevina urađenih od stakla, aluminija, mermera…
Iz dosadašnjih uspješno realiziranih projekata možemo izdvojiti vrlo zahtjevno čišćenje tornjeva UNITIC-a, građevine sa najvećom površinom staklene fasade, gdje smo uspješno kombinirali razne vrste pristupa, koristeći:

 • Alpinističke tehnike-pristup užetom,
 • Viseću radnu platformu,
 • Pokretnu dizalicu sa korpom,
 • Pokretnu skelu

Za čišćenje fasadnih površina koristimo certificirana sredstva, koja ne zagađuju okolinu i nisu opasna po zdravlje.

[/su_column] [su_column size=”1/3″][su_custom_gallery source=”media: 765,764,763,762,760,751,746,745,744,742,735″ link=”lightbox” title=”never”]Content[/su_custom_gallery][/su_column] [/su_row]

[/su_tab]
[su_tab title=”SANACIJA FASADA”]

[su_row][su_column size=”2/3″]

Sanacije se vrše zbog dotrajalosti fasada kao i zbog šteta nastalih ratnim dejstvima. Usljed navedenog dolazi do pojave pukotina na fasadama koje omogućavaju prodor vode u objekte. Zbog prisustva vode i uticaja mraza dolazi do postepene devastacije objekata. Za pristup teško pristupačnim visokim radnim pozicijama razradili smo sigurne, jeftine i brze sisteme. Pored intervencija na fasadama radimo i utopljavanje objekata.

[/su_column] [su_column size=”1/3″][su_custom_gallery source=”media: 776,777,778,779,780,781,782″ link=”lightbox” title=”never”]Content[/su_custom_gallery][/su_column] [/su_row]

[/su_tab]

[su_tab title=”MONTAŽA I DEMONTAŽA”]

[su_row][su_column size=”2/3″]

Kroz dosadašnji rad i skupljeno iskustvo specijalizirali smo se za zahtjevne vertikalne transporte i montaže na visinama. Kombinujući alpinističke tehnike – pristup užetom, viseću radnu platformu, pokretne radne dizalice i druga sredstava za rad, u mogućnosti smo realizovati zahtjevne projekte vezane za montažu.

[/su_column] [su_column size=”1/3″][su_custom_gallery source=”media: 783,784,785,786,787,788,789″ link=”lightbox” title=”never”]Content[/su_custom_gallery][/su_column] [/su_row]

[/su_tab]

[su_tab title=”VISEĆE RADNE PLATFORME”]

[su_row][su_column size=”2/3″]

VIP DESIGN doo po povoljnim cijenama iznajmljuje viseće radne platforme, skele, dizalice.
Na osnovu vašeg upita i poznatih parametara pravimo procjenu na koji način se lakše, brže i jeftinije mogu izvesti određeni radovi.
Potrebni parametri:

 • Opis radova,
 • Visina na kojoj se vrše radovi,
 • Vrsta i težina materijala koji se transportuje,
 • Broj radnika za obavljanje poslova,
 • Procjena vremena koje je potrebno da se izvrše radovi ( trajanje najma ).

Na osnovu navedenih parametara i izlaska na objekat ćemo doći do optimalnog riješenja za izvođenje visinskih radova.
Karakteristike:

 • Brza montaža i velika ekonomičnost,
 • Oslanjanje na krov i ostale čvrste pozicije na objektima,
 • Platforme se kreću pomoću sajli i elektro motora na radnu visinu od preko 200m,
 • Mogućnost prilagođavanja specifičnim situacijama i zahtijevima,
 • Sigurnost na visokom nivou ( posjeduju CE certifikat).

[/su_column] [su_column size=”1/3″][su_custom_gallery source=”media: 779,752,742,732″ link=”lightbox” title=”never”]Content[/su_custom_gallery][/su_column] [/su_row]

[/su_tab]

[/su_tabs]

[su_label type=”black”]Kontakt telefon: +387 62 127 457[/su_label] [su_label type=”black”]e-mail: fikret.vipdesign@gmail.com[/su_label][su_label type=”black”]visinskiradovi.ba[/su_label]

Poštovani, Ukoliko imate pitanja i potreba za informacijama vezanih za našu djelatnost, molimo Vas da ispunite kontakt formu. Ubrzo ćemo Vas kontaktirati.

Hvala što ste nas kontaktirali.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty