VIP Nagradna igra

Krenula je ovogodišnja VIP Nagradna igra. I ove godine smo za naše školarce pripremili bogat nagradni fond. Bicikl, ruksaci, pernice, gamepad-ovi… Dovoljno je da kupite bilo šta u knjižari VIP Design i da učestvujete u nagradnoj igri. Započnite novu školsku sezonu: Jeftinine, sretnije i pametnije!

1
2
3

 


 

VIP Nagradna igraNagradePravila nagradne igre

Kupovinom knjižari VIP Design ostvarujete pravo na učešće u VIP Nagradnoj igri, od 01.08.2014 – 30.09.2014 godine. Za svoje kupce smo pripremili vrijedne i zanimljive nagrade. Bicikl, tablet, ruksaci… dio su nagradnog fonda koji će obradovati naše školarce.

Prilikom kupovine u knjižari VIP Design, zatražite kupon za nagradnu igru, tačno ispunite podatke i učestvujte u našoj nagradnoj igri.

Sretno!!!

1nagrada

2nagrada
3-4NAGRADA
5NAGRADA
6NAGRADA
8-9NAGRADA
10NAGRADA

Pravila nagradne igre “VIP nagradna igra”

PRAVILA NAGRADNE IGRE „VIP nagradna igra“

 

“VIP nagradna igra”

 

1. ORGANIZATOR

Nagradnu igru „VIP nagradna igra“ organizuje i provodi VIP Design doo Sarajevo.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra počinje 01.08.2015. i traje do 30.09.2015. godine.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE
Cjelokupno područje Bosne i Hercegovine.

4. SVRHA NAGRADNE IGRE
Promocija VIP Design doo Sarajevo.

5. PRAVO NA UČEŠĆE
U nagradnoj igri mogu učestvovati sve punoljetne osobe, sa prebivalištem u BiH – fizička lica. Pravo na učećše u nagradnoj igri se ostvaruje ubacivanjem u kutiju za nagradnu igru, posebnog kupona izdatog od strane VIP Design doo Sarajevo, sa uredno i ispravno popunjenim podacima učesnika u nagradnoj igri.

6. NAČIN UČESTVOVANJA U TAKMIČENJE
Prilikom bilo kojeg oblika kupovine u VIP Design doo, stječe se pravo na učešće u nagradnoj igri. Kupcu biti ponuđeno učećše u nagradnoj igri, te će isti biti u mogućnosti da na poseban kupon popuni svoje kontakt podatke. Kupon se ubacuje u kutiju za nagradnu igru, u kojem stoji do dana izvlačenja.

7. OBJAVA PRAVILA PROMOTIVNOG TAKMIČENJA
Pravila ovog promotivnog takmičenja će biti objavljena u subotu, 01.08.2015.godine na web stranici vipdesign.ba kao i na Facebook page-u VIP Design.
8. IZVLAČENJE NAGRADA

Izvlačenje nagrada će se obaviti u subotu 03.10.2015 u prostoru VIP Design doo, TC Otoka – Gradačka 1 / Sarajevo, u 18.00 sati.

9. NAGRADE

  1. Biciklo
  2. Tablet
  3. Set – Web kamera i slušalice
  4. Gamepad
  5. Gamepad
  6. Ruksak
  7. Ruksak
  8. Puna pernica
  9. Puna pernica
  10. Sportska torba

10. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČIVANJE NAGRADA

Svi dobitnici će biti obavješteni telefonskim putem. Uručivanje nagrada će se obaviti po dolasku dobitnika po nagradu, uz predočenje identifikacijskih dokumenata (Lična karta, Pasoš).

11. PREUZIMANJE NAGRADA

Preuzimanje nagrada će se vršiti u prostorijama VIP Design doo Sarajevo, TC Otoka – Gradačka 1 / Sarajevo, svakim danom u vremenu od 09.00 do 18.00 sati. Rok za preuzimanje nagrada je 30 dana od dana izvlačenja.

12. ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrada se ne može prenijeti niti ustupiti drugim osobama prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku. Učesnici se slažu da Organizator, VIP Design doo Sarajevo, neće biti odgovoran u vezi sa prijemom nagrade. Učesnici prihvataju da Organizator nije, niti će na bilo koji način biti odgovoran za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koje bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, mogli nastati u vezi s bilo kojom nagradom.

13. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže ovo promotivno, nagradno takmičenje u bilo kojoj fazi, uz obavještenje, ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila takmičenja ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko nastane neka od navedenih okolnosti, ovo nagradno takmičenje biće odmah obustavljeno jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u ovoj nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati. Takmičenje se može prekinuti prema odluci Organizatora, VIP Design doo Sarajevo, u slučaju više sile, materijalnih povreda, te zloupotreba Pravila ove nagradne igre. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju prekida ovog takmičenja iz navedenih razloga.

14. ZVANIČNA PRAVILA PROMOTIVNOG TAKMIČENJA

Samim učešćem u ovom promotivnom nagradnom takmičenju učesnici prihvataju da ih ova zvanična Pravila obavezuju. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima nagradne igre su konačne i obavezujuće za sve učesnike. Organizator ima pravo da jednostrano dopuni ili promijeni Pravila, uz prethodno javno objavljivanje u medijima u kojima su objavljena Pravila ovog takmičenja.

VIP Design doo Sarajevo

Sarajevo, 01-08-2015

 

Scroll to Top